Strategie rozvoje

Strategie rozvoje

Pokračujte ve vývoji a výrobě nových produktů, pokračujtezlepšit výrobní proces, pokračovat v rozšiřování nové Cuskupina stomerů.

Development Strategy